Rhapsody, Feb 2018

Rhapsody, Feb 2018

St. Louis Magazine, Jan 2018

St. Louis Magazine, Jan 2018

National Jeweler, Oct 2017

National Jeweler, Oct 2017

 
 
Harper's Bazaar, Oct 2017

Harper's Bazaar, Oct 2017

Ladue News, April 2017

Ladue News, April 2017

St. Louis Magazine, Sept 2017

St. Louis Magazine, Sept 2017

 
 
Women's Wear Daily, June 2017

Women's Wear Daily, June 2017

Women's Wear Daily (Instagram), June 2017

Women's Wear Daily (Instagram), June 2017